Browsing: Polynesia

Polynesia
By

Aqua Tiki III

Aqua Tiki III Liveaboard, Polynesia The Aqua Tiki III is a comfortable catamaran liveaboard in…

Polynesia
By

Aqua Tiki II

Aqua Tiki II Liveaboard, Polynesia Launched in 2011, the Aqua Tiki 2 catamaran offers intimate…